Kategori: Utveckling

Skapa dokument från avtalsmall

En nyhet i Avtalsbevakning såhär lagom till påsk är möjligheten att skapa avtalsmallar. Det kan vara en mall för ett anställningsavtal eller konsultavtal med alla villkor bifogade samt en tabell med fördefinierade fält att fylla i. När man sedan skapar ett nytt dokument att koppla till ett avtal i systemet så finns möjligheten att skapa från avtalsmall. Då hämtas den fördefinierade informationen och det enda som behöver anges är motpartens uppgifter och eventuella ändringar i villkoren.

Avtalsbevakning skapar sedan en pdf av detta och kopplar det till avtalet i systemet. Med en integration mot Scrive är det sedan väldigt enkelt att skicka dokumentet för signering. Blev något fel? All data sparas så om man redigerar ett dokument som är skapat från mall kommer det att vara förifyllt och det är då bara att redigera det felaktiga och klicka på Spara så kommer den kopplade pdf-filen att uppdateras.

Läs mer om avtalsmallar och hur dessa används för att skapa dokument i hjälpen.

Strukturera avtal i mappar

Det har kommit in en del önskemål ett bra tag att kunna strukturera upp avtal i underkategorier. Det har bara gått att skapa en nivå av kategorier att filtrera på. Jag har lagt ganska mycket tid på att försöka få till underkategorier på ett bra sätt. Det som varit mest problematiskt att få till är behörighetshanteringen med underkategorier samt att kunna presentera avtalslistan på ett tydligt sätt, speciellt om det skulle finnas oändligt med nivåer.

Som ett alternativ började jag istället titta på ett tillägg till befintlig struktur där man skapar mappar som endast används för att strukturera avtal och inte kopplas ihop med befintlig behörighetslösning. Detta förenklar också för de som inte är intresserade av att använda flera nivåer. De behöver inte göra några förändringar utan kan köra på som tidigare.

Det går nu alltså att skapa en mappstruktur och välja att se avtalslistan i en mappvy eller som tidigare listvy. Det går också att göra en personlig inställning vilken vy man vill se som standard när man visar avtalslistan.

I mappvyn dyker det upp en trädvy till vänster om listan där det går att navigera bland mapparna och visa avtal.

Som första steg är det endast avtalslistan som påverkas, men planen är att det även ska återspeglas på statistik-sidan och i API:t. Även mer funktioner för att lättare flytta avtal mellan mappar som nu görs genom att redigera avtalet samt att kunna flytta flera avtal på samma gång mellan mappar.

Detta är ett första steg för att strukturera upp avtalen mer. Hör gärna av dig med önskemål och funderingar kring hur det presenteras och om något borde ändras för att göra det enklare.

Integration mot Visma eEkonomi

Efter en fråga från en intresserad kund som använder Visma har jag nu börjat bygga en integration även mot Visma eEkonomi. Det blir en likadan integration som Fortnox.

Visma och Fortnox kör samma autentiseringslösning så det kommer gå att kopiera i stort sett all kod från Fortnox-integrationen. Tråkigt nog använder de inte samma namn på fält så det blir till att göra om mappningen.

Det går dock ganska fort så jag tror att jag kan ha det klart redan nu i januari, men definitivt febrauri. Sedan är det lite beroende på hur snabb godkännandeprocess Visma har innan det går att använda. Men jag ser positivt på det hela så att det ska kunna vara ute i kvartal 1.

En bra början på 2023 helt klart. 😀

Se avtal från flera konton samtidigt

Strukturen för Avtalsbevakning har varit att arbeta med ett engagemang och konto åt gången. Detta för att främst inte göra det oöverskådligt och rörigt, men också för att det ska minimera fel vid val av kategorier och motparter.

Det har dock kommit lite önskemål på att kunna se avtal från flera konton samtidigt och göra exporter så det går nu att göra. Det är endast avtalslistan som går att se, men all filtreringsfunktionalitet, sök och export till Excel finns tillgänglig som i den vanliga listan för endast ett konto.

Vid inloggning, om det finns flera konton upplagda, presenteras nu listan med kryssrutor bredvid varje konto. För att se avtal från flera konton, markerar man bara de konton som man vill se och klickar på knappen ”Visa avtal från flera konton”. Då presenteras en samlad lista med alla avtal man har behörighet till för de valda kontona.

För att arbeta mer detaljerat med dokument, motparter och avtal gör man som vanligt, klickar på kontonamnet för det konto som man vill arbeta med och får då tillgång till alla funktioner man har behörighet till.

Läs mer om Avtalsbevakning

Återförsäljare av Avtalsbevakning

Jag har fört lite samtal med olika företag de senaste åren där det funnits intresse av att införliva Avtalsbevakning som en produkt i deras utbud. Dock har det varit något problematiskt då det inte funnits någon portal för att administrera kunder eller abonnemang för extern part.

Har därför börjat titta på att bygga en återförsäljar-portal. Tanken är att återförsäljaren hanterar sina kunder och även har möjlighet att logga in och agera som kunden om tanken är att all avtalshantering även sköts av återförsäljaren. Det skapar en hel del fler möjligheter för företag, t.ex redovisningsbyråer eller konsulter, att kunna erbjuda avtalsbevakning till sina kunder som en egen produkt.

Senaste året är det nu byggt ut så att all kund- och abonnemangshantering går att göra. Det som är kvar är sidor för att se statistik och hantering av fakturering och utbetalning av kick-back. Jag lägger mycket fokus på att få detta klart så om det finns intresse av att vara återförsäljare eller erbjuda Avtalsbevakning som en tjänst är det bara höra av dig på daniel@avtalsbevakning.se för mer information.

Läs mer om Avtalsbevakning

Egna behörighetsroller i Avtalsbevakning

Behörighetslösningen i Avtalsbevakning har än så länge varit något låst till ett antal fasta roller och klasser. I samband med utvecklingen av tidsredovisningen öppnade jag upp detta och det går nu att skapa egna behörighetsroller för vilka funktioner/sidor som en användare ska komma åt.

Behörighetsroller hanteras i administrationen. Skapa obegränsat med roller och i samband med att du lägger till behörighet för en användare kan du välja bland antingen de generella rollerna för systemet eller dina egna skapade roller.

Läs mer i hjälpen

Till Avtalsbevakning

Tidsredovisning i Avtalsbevakning

Skapa ny tidsredovisning

Det går nu att tidsredovisa på ett avtal i Avtalsbevakning. Det går att skapa upp artiklar, enheter och projekt för att knyta redovisningarna till. Kundavtalet bevakas i Avtalsbevakning, men istället för att skapa händelser, föra ett register på sidan av i Excel eller behöva köpa in ett nytt system för att hantera tidsredovisningen går det nu alltså att även rapportera tid.

När man redovisat tider så går det också att skapa en faktura att skicka till kunden för betalning. Detta medförde att ett antal nya fält behövde läggas till i systemet för betalinformation, både på organisations- och kontonivå. Logga in som administratör och redigera dina konton med betalinformationen.

Om det dessutom finns en integration mot Fortnox går det att skapa upp fakturorna med några få knapptryckningar i Fortnox och få in dem direkt i reskontran och bokföringen.

Läs mer i hjälpen

Till Avtalsbevakning