Det har kommit in en del önskemål ett bra tag att kunna strukturera upp avtal i underkategorier. Det har bara gått att skapa en nivå av kategorier att filtrera på. Jag har lagt ganska mycket tid på att försöka få till underkategorier på ett bra sätt. Det som varit mest problematiskt att få till är behörighetshanteringen med underkategorier samt att kunna presentera avtalslistan på ett tydligt sätt, speciellt om det skulle finnas oändligt med nivåer.

Som ett alternativ började jag istället titta på ett tillägg till befintlig struktur där man skapar mappar som endast används för att strukturera avtal och inte kopplas ihop med befintlig behörighetslösning. Detta förenklar också för de som inte är intresserade av att använda flera nivåer. De behöver inte göra några förändringar utan kan köra på som tidigare.

Det går nu alltså att skapa en mappstruktur och välja att se avtalslistan i en mappvy eller som tidigare listvy. Det går också att göra en personlig inställning vilken vy man vill se som standard när man visar avtalslistan.

I mappvyn dyker det upp en trädvy till vänster om listan där det går att navigera bland mapparna och visa avtal.

Som första steg är det endast avtalslistan som påverkas, men planen är att det även ska återspeglas på statistik-sidan och i API:t. Även mer funktioner för att lättare flytta avtal mellan mappar som nu görs genom att redigera avtalet samt att kunna flytta flera avtal på samma gång mellan mappar.

Detta är ett första steg för att strukturera upp avtalen mer. Hör gärna av dig med önskemål och funderingar kring hur det presenteras och om något borde ändras för att göra det enklare.