Jag har fört lite samtal med olika företag de senaste åren där det funnits intresse av att införliva Avtalsbevakning som en produkt i deras utbud. Dock har det varit något problematiskt då det inte funnits någon portal för att administrera kunder eller abonnemang för extern part.

Har därför börjat titta på att bygga en återförsäljar-portal. Tanken är att återförsäljaren hanterar sina kunder och även har möjlighet att logga in och agera som kunden om tanken är att all avtalshantering även sköts av återförsäljaren. Det skapar en hel del fler möjligheter för företag, t.ex redovisningsbyråer eller konsulter, att kunna erbjuda avtalsbevakning till sina kunder som en egen produkt.

Senaste året är det nu byggt ut så att all kund- och abonnemangshantering går att göra. Det som är kvar är sidor för att se statistik och hantering av fakturering och utbetalning av kick-back. Jag lägger mycket fokus på att få detta klart så om det finns intresse av att vara återförsäljare eller erbjuda Avtalsbevakning som en tjänst är det bara höra av dig på daniel@avtalsbevakning.se för mer information.

Läs mer om Avtalsbevakning