En nyhet i Avtalsbevakning såhär lagom till påsk är möjligheten att skapa avtalsmallar. Det kan vara en mall för ett anställningsavtal eller konsultavtal med alla villkor bifogade samt en tabell med fördefinierade fält att fylla i. När man sedan skapar ett nytt dokument att koppla till ett avtal i systemet så finns möjligheten att skapa från avtalsmall. Då hämtas den fördefinierade informationen och det enda som behöver anges är motpartens uppgifter och eventuella ändringar i villkoren.

Avtalsbevakning skapar sedan en pdf av detta och kopplar det till avtalet i systemet. Med en integration mot Scrive är det sedan väldigt enkelt att skicka dokumentet för signering. Blev något fel? All data sparas så om man redigerar ett dokument som är skapat från mall kommer det att vara förifyllt och det är då bara att redigera det felaktiga och klicka på Spara så kommer den kopplade pdf-filen att uppdateras.

Läs mer om avtalsmallar och hur dessa används för att skapa dokument i hjälpen.